Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Milsjön, 17SJÖ0724 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-16 Stoppdatum 2019-07-16
Mängd (ton): 148,35 Kostnad totalt: 109482
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: