Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gubbtjärnsbäcken, 17VTM37 401 27 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-22 Stoppdatum 2019-08-22
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 1463
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: