Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KRINGSTJÄRNEN, 17VTM37 404 33 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-30 Stoppdatum 2019-08-30
Mängd (ton): 8,06 Kostnad totalt: 11130
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: