Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BASTUTJÄRNEN, 17VTM37 404 68 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-29 Stoppdatum 2019-08-29
Mängd (ton): 5,94 Kostnad totalt: 8203
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: