Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 17VTM37 405a 141 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-27 Stoppdatum 2019-08-27
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 5565
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: