Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖDDERTJÄRNEN, 17VTM37 405a 59a Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-28 Stoppdatum 2019-08-28
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2775
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: