Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅSTJÄRNEN, 17VTM37 408 11 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-11 Stoppdatum 2019-08-11
Mängd (ton): 1,59 Kostnad totalt: 2195
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: