Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norkbäcken, 17VTM37 408 34 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-10 Stoppdatum 2019-08-10
Mängd (ton): 2,83 Kostnad totalt: 3908
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: