Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 210 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-19 Stoppdatum 2019-08-19
Mängd (ton): 7,95 Kostnad totalt: 10978
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: