Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 17VTM37 504 25 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-31 Stoppdatum 2019-08-31
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 5413
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: