Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA GRYSJÖN, 17VTM37 509 5a Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-15 Stoppdatum 2019-08-15
Mängd (ton): 16,32 Kostnad totalt: 22537
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: