Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havsvallen, 17VTM37 528 12 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-18 Stoppdatum 2019-08-18
Mängd (ton): 19,07 Kostnad totalt: 26349
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: