Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vångan, 17VTM37 529 16 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-12 Stoppdatum 2019-08-12
Mängd (ton): 5,72 Kostnad totalt: 7899
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: