Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammyrbäcken, 17VTM65 102 22 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-22 Stoppdatum 2019-07-22
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3209
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: