Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svarttjärnsbäcken, 17VTM65 102 34 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-22 Stoppdatum 2019-07-22
Mängd (ton): 2,33 Kostnad totalt: 3721
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: