Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkerudsbäcken, 17VTM65 113 10 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-18 Stoppdatum 2019-07-18
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 8128
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: