Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkerudsbäcken, 17VTM65 113 18 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-18 Stoppdatum 2019-07-18
Mängd (ton): 15,05 Kostnad totalt: 24034
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: