Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 35 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-19 Stoppdatum 2019-07-19
Mängd (ton): 8,16 Kostnad totalt: 13031
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: