Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Råbäcken, 17VTM66 409 72 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-03 Stoppdatum 2019-08-03
Mängd (ton): 3,18 Kostnad totalt: 4490
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: