Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örsjöbäcken, 17VTM66 414 183 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-01 Stoppdatum 2019-08-01
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2838
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: