Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÖTSJÖN, 17VTM83 511 15 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-29 Stoppdatum 2019-07-29
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2749
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: