Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMTJÄRNEN, 17VTM83 513 6 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-12 Stoppdatum 2019-08-12
Mängd (ton): 6,04 Kostnad totalt: 8262
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: