Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMÅKROKTJ:NA, 17VTM83 521 3f Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-04 Stoppdatum 2019-08-04
Mängd (ton): 2,12 Kostnad totalt: 2900
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: