Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björnmyrbäcken, 17VTM84 213 53 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-30 Stoppdatum 2019-07-30
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2898
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: