Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Spättungälven, 17VTM84 213 59 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-30 Stoppdatum 2019-07-30
Mängd (ton): 9,96 Kostnad totalt: 14362
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: