Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergtjärnsbäcken, 17VTM84 221 201 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-20 Stoppdatum 2019-07-20
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 5652
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: