Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karlskullsbäcken, 17VTM84 302 321b Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-28 Stoppdatum 2019-07-28
Mängd (ton): 1,91 Kostnad totalt: 2754
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: