Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLGSJÖN, 657781 130286 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-01 Stoppdatum 2019-11-01
Mängd (ton): 21,46 Kostnad totalt: 20472
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: