Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRNKLAMMEN, 658566 131495 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-29 Stoppdatum 2019-09-29
Mängd (ton): 43,34 Kostnad totalt: 44943
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: