Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 658741 132164 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-07 Stoppdatum 2019-11-07
Mängd (ton): 14,04 Kostnad totalt: 14559
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: