Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTTJÄRNET, 658992 130235a Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-19 Stoppdatum 2019-07-19
Mängd (ton): 0,83 Kostnad totalt: 1245
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: