Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTTJÄRNEN, 659041 140605 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-08 Stoppdatum 2019-08-08
Mängd (ton): 3,12 Kostnad totalt: 4782
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: