Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRASJÖN, 659241 132161 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-07 Stoppdatum 2019-11-07
Mängd (ton): 13,92 Kostnad totalt: 11637
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: