Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNTJÄRNET, 659419 130900 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-04 Stoppdatum 2019-11-04
Mängd (ton): 9,48 Kostnad totalt: 9043
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: