Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BRITTJÄRNEN, 659992 130294 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-16 Stoppdatum 2019-10-16
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9540
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: