Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BÖSJÖN, 660453 128893 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-28 Stoppdatum 2019-10-28
Mängd (ton): 31,19 Kostnad totalt: 29755
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: