Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDSJÖN, 661117 128353 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-25 Stoppdatum 2019-10-28
Mängd (ton): 61,03 Kostnad totalt: 58222
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: