Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANTJÄRNET, 660916 130701 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-20 Stoppdatum 2019-07-20
Mängd (ton): 5,72 Kostnad totalt: 7819
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: