Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLEVATTNET, 661620 128664 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-30 Stoppdatum 2019-10-30
Mängd (ton): 18,43 Kostnad totalt: 17582
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: