Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄRRETJÄRNET, 661446 130309 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-21 Stoppdatum 2019-07-21
Mängd (ton): 1,25 Kostnad totalt: 1708
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: