Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA YXESJÖN, 661703 130037 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-31 Stoppdatum 2019-10-31
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 26790
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: