Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVALETJÄRNET, 661854 130208 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-25 Stoppdatum 2019-07-25
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 8243
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: