Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA BUVATTNET, 662202 130040 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-30 Stoppdatum 2019-10-30
Mängd (ton): 22,76 Kostnad totalt: 20324
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: