Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammtjärnet N, 661946 129014 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-21 Stoppdatum 2019-07-21
Mängd (ton): 12,27 Kostnad totalt: 20270
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: