Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGTJÄRNET, 662305 130148 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-25 Stoppdatum 2019-07-25
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 4989
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: