Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MJÖGESJÖN, 662624 129638 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-29 Stoppdatum 2019-10-29
Mängd (ton): 20,26 Kostnad totalt: 18092
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: