Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STÖPSJÖN, 663052 140283 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-22 Stoppdatum 2019-07-22
Mängd (ton): 89,71 Kostnad totalt: 66205
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: