Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅTJÄRNET, 663052 132578 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-27 Stoppdatum 2019-07-27
Mängd (ton): 9,67 Kostnad totalt: 13218
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: