Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SALUNGEN, 663261 133011 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-14 Stoppdatum 2019-10-14
Mängd (ton): 69,59 Kostnad totalt: 58185
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: