Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRAVTJÄRNET, 663500 133265 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-27 Stoppdatum 2019-07-27
Mängd (ton): 3,12 Kostnad totalt: 4265
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: